Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Seagull Circuit

1. Voorwaarden

Door naar de website te gaan op https://seagullcircuit.com, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Licentie gebruiken

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Seagull Circuit te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van Seagull Circuit te decompileren of reverse-engineeren;
  4. alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen; of
  5. de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Seagull Circuit worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer:

 1. De materialen op de website van Seagull Circuit worden geleverd op een 'as is'-basis. Seagull Circuit geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft Seagull Circuit geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen

Seagull Circuit of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op de website van Seagull Circuit te gebruiken, zelfs als Seagull Circuit of een geautoriseerde vertegenwoordiger van Seagull Circuit mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van Seagull Circuit verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Seagull Circuit garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Seagull Circuit kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Seagull Circuit verbindt zich er echter niet toe om de materialen bij te werken.

6. Koppelingen

Seagull Circuit heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Seagull Circuit van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Seagull Circuit kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Portugal en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.